městské zásahy ve Zlíně - urban interventions in Zlin

Added on by Tomáš Horalík.

Úprava prostoru před Kinem Květen v Malenovicích

 Je příznačné, že prostor před Kinem Květen není pojmenován jako náměstí. I když se geograficky i funkčně jedná o hlavní veřejný prostor současných starých Malenovic, působí momentálně jako předimenzované parkoviště a místo, kde není důvod pro zastavení.

 Návrh úpravy odsouvá obslužné komunikace na okraj náměstí a vytváří ústřední kruhový prostor pro relaxaci a městské aktivity. Instalace dřevěných lavic okolo této zpevněné plochy a umístění výhradně plošných atraktorů (síť bodových fontánek, šachové hřiště, …) umožní konání velké škály veřejných akcí (trhy, hudební vystoupení, venkovní výstavy, …apod.).